Cai điện thoại

Cách thức cai điện thoại

  • Kết nối điện thoại với máy tính
  • Chỉ sử dụng điện thoại như công cụ để thông báo
  • Thay đổi tư duy: đáp ứng liền khi sử dụng điện thoại. Điện thoại rất tiện nhưng không lợi khi chúng ta sử dụng nhiều. Vì vậy hãy định nghĩa lại cho điện thoại của mình chỉ có 2 công dụng dưới đây, còn lại hãy sử dụng máy tính.
    • Gọi điện
    • Thông báo
  • Mục tiêu là mỗi ngày sử dụng điện thoại tối đa: 60 phút. Đừng vì cái tiện mà gây hại cho bản thân.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

*
*