Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)

Can thận kiêm trị thang

Can thận kiêm trị thang (Phó thanh chủ)

Thành phần:

  • Bạch giới tử (sao)                        12g
  • Sơn chi (sao đen)                          4g
  • Bạch thược (sao)                          8g
  • Sơn thù                                       20g
  • Cam thảo                                     12g
  • Thục địa                                       40g
  • Đương quy                                   40g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định:

Trị hông sườn đau.

Liều dùng:

Sắc 600ml nước còn 200ml, chia 2 lần uống nóng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

*
*