Bài thuốc Nam

Image
Dưỡng huyết khu phong phương
Trong bụng người ta ấm áp thì đồ ăn tiêu ngay, thanh khí tăng lên, trọc khí giáng xuống, khí huyết điều hòa, thân thể thư thái có thể sống lâu, là đều nhờ vào sự vận hóa của một điểm nguyên dương ở đan điền. Nếu nguyên dương đó thì trong bụng lạnh thì không sống được. Cho nên, phạm chứng cảm hàn , trúng hàn đi thẳng vào phần lý là do trong không có hòa, hòa tức là nguyên dương . Sách nói : “ Lập tức phải ôn bổ không thể chậm được” . Vì nguyên dương đã suy thì ngoại tà càng lấn vào, chút hỏa gần tàn, không ôn bổ ngay để giữ lại , thì sẽ bị âm hàn làm tắt đi rất chóng. Cớ sao người ta lại gọi liền hai tiếng “phong hàn” với nhau, vì rằng chứng ngoại cảm hữu dư ban đầu thì phải dùng thuốc tân ôn để phát tán, tiếp đến thuốc xơ lợi khai khiếu, sau dùng thuốc hàn lương để thanh bên trong, không phân biệt thương phong hay thương hàn , chẳng xét đến chính hay tà , hư hay thực, chẳng...
Read more