Đạo Đời Song Tu

Một Cách Sống Khác

Đưa Đạo Vào Đời
Chúng ta cứ mải miết chạy theo những “vấn đề” trong cuộc sống của mình và dần dần quên đi mất điều đặc biệt mình cần làm trong cuộc đời này.
Read More
Rèn Đời Sáng Đạo
Tu tập không rời xa thực tế. Cuộc đời là môi trường tu tập tuyệt vời nhất, rèn rũa mình trong cuộc đời, đạo của chúng ta sẽ sáng và bền vững.
Read More
Đạo Đời Nhất Thể
Đạo hay Đời vốn chỉ là một. Đạo là thể (gốc rễ). Đời là dụng (biểu hiện). Mối quan hệ của Đạo và Đời như Điện và bóng đèn.
Read More
Đưa Đạo Vào Đời

Thông qua các dự án kinh doanh khởi nghiệp

Happy Land triển khai các dự án kinh doanh nhằm 2 mục đích

  • Xây dựng và ứng dụng các phương pháp làm việc, môi trường làm việc đưa đạo vào đời để tạo ra hiệu quả công việc cao và vui vẻ với tất cả thành viên.
  • Tạo ra lợi nhuận để xây dựng và phát triển Happy Land nhờ đó giúp đỡ được nhiều người hơn.

Các dự án đang triển khai

Dự án cần bạn hỗ trợ

Recycling

0

Volunteer

0

Projects

0

Community

0

Rèn Đời Sáng Đạo

Luôn quán chiếu & Sám hối

Thiền trong công việc

Thời gian chúng ta dành cho công việc chiếm đa số thời gian thức tỉnh trong một ngày. Vậy hãy rèn luyện thiền trong công việc thay vì thời gian tọa thiền ít ỏi đầu ngày hoặc cuối ngày.

Sám hối

Qua nhiều kiếp sống, chúng ta đã làm rất nhiều việc không hay, không phải vậy nên sám hối không phải chỉ cho ngày hôm nay mà sám hối cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hành động cải thiện

Quán chiếu để hiểu được gốc rễ của vấn đề, từ đó đưa ra các hành động cải thiện cả Tâm mình và cải thiện cả công việc cụ thể. Từ đó vấn đề được giải quyết trọn vẹn.

Đạo Đời Nhất Thể

Các dự án hoạt động cộng đồng trợ duyên

Các dự án kết hợp hài hòa giữa đạo và đời để những thành viên tham gia có thể “cảm nhận thấy” và “hiểu rõ” các lý thuyết đạo đời song tu.

Image
Image

Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: 0942 451 343

Đối tác

Cùng đồng hành trên con đường hiệu quả và an vui

Bước đầu học Phật

Hoà thượng Thích Thanh Từ