ĐỀ KIÊN THANG

ĐỀ KIÊN THANG 1

ĐỀ KIÊN THANG (y dược giải âm)

Thành phần

  • Bạch thược                2.8g
  • Hoàng cầm                  2g
  • Phòng phong               2.8g
  • Cam thảo (sống)          2.8g
  • Hoàng liên                      2g
  • Xuyên khung                  2.8g
  • Cảo bản                         1.6g
  • Khương hoạt                  2.8g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc

Chỉ định

Trị vai và lưng đau (do phong nhiệt)

Liều dùng

Sắc uống.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

*
*