ĐƯƠNG QUY ĐỊA HOÀNG ẨM

ĐƯƠNG QUY ĐỊA HOÀNG ẨM 1

 ĐƯƠNG QUY ĐỊA HOÀNG ẨM (Y lược giải âm)

Thành phần

  • Chích thảo                      4g
  • Hoài sơn                       12g
  • Sơn thù                          8g
  • Đỗ trọng                         8g
  • Ngưu tất                         8g
  • Thục địa                        24g
  • Đương quy                    12g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc

Chỉ định

Trị lưng đau do tinh huyết suy, thận hư

Liều dùng

Sắc uống.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*