Image

Tự Nhiên

Thuận Đúng Tự Nhiên

Khởi nguồn của phương pháp quản trị từ Tự Nhiên

Trong tự nhiên, mọi yếu tố được quyền chủ động sống, chủ động duy trì giống nòi một cách khoẻ mạnh nhất, hạnh phúc nhất trái ngược hoàn toàn với những con vật “bị” con người “nuôi dưỡng”. Chúng luôn ủ rũ, chán chường.
Bản chất của mọi sự vĩnh hằng là trạng thái cân bằng, nhỏ nhất từ nguyên tử tới lớn nhất là cả vũ trụ bao la. Khi thiếu sự cân bằng, mọi thứ sẽ bị phá huỷ. Đó là một trong những nguyên tắc căn bản nhất của tự nhiên.
Các phương pháp quản trị hiện nay có xu hướng sử dụng trí tuệ của con người để áp bức con người vậy nên đa số người đi làm công ăn lương thấy mệt mỏi và không hạnh phúc với môi trường mình làm việc. Xuất phát điểm từ quan sát tự nhiên, quan sát cơ thể con người và cách thức vận hành trong xã hội, đội ngũ chuyên gia quản trị học và tâm lý học của Happy Land xây dựng phương pháp quản trị Happy Cell (tế bào hạnh phúc).

Triết lý cơ bản

Khởi nguồn từ yếu tố cơ bản của tế bào

Vai trò rõ ràng
Mỗi cá nhân là 1 tế bào và cần có vai trò rõ ràng, không có vai trò rõ ràng nghĩa là cá nhân đó đang không tồn tại trong tập thể.
Read More
Giá trị gia tăng rõ ràng
Mỗi cá nhân đều cần tạo ra giá trị gia tăng cho tập thể, nếu vai trò cá nhân đó đảm nhiệm không tạo ra giá trị gia tăng nghĩa là vai trò đó thừa. Trong một cơ thể khoẻ mạnh không tồn tại tế bào thừa.
Read More
Tạo sự cân bằng để bền vững
Tạo sự cân bằng giữa năng lực tất cả phòng ban đảm bảo sự phát triển ổn định với hiệu quả cao nhất.
Read More
Yếu tố quyết định

Tuân thủ nguyên tắc là nền tảng của tự do

Chỉ rõ ra mục đích và sứ mệnh nhánh kinh doanh của mình

Lập mục tiêu cụ thể

Giữ lửa đam mê

Nỗ lực hơn hẳn người thường

Tối đa hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi phí

Giá chính là quản lý

Ý chí quyết định khả năng thành công

Sở hữu tinh thần chiến binh

Đối diện mọi thách thức bằng lòng can đảm

Luôn sáng tạo trong công việc

Làm người đàng hoàng và tử tế

Luôn tích cực và tươi vui.

khó khăn

Khi áp dụng tại Việt Nam

Tính chủ động của người Việt thấp
Image Happy Cell hướng tới sự chủ động, “tự do", trong khi tính chủ động và kỉ luật của người Việt Nam còn thấp.
Dựa vào kinh nghiệm cá nhân nhiều hơn khoa học
Image Công ty định nghĩa mục đích, vai trò rõ ràng cho từng tế bào (vị trí) nhưng tư duy người Việt Nam theo hướng tiểu tiết, trong khi “mục đích” là tổng quát => đa số vai trò được định nghĩa đúng nhưng khó thực hiện. Người Việt Nam dựa vào kinh nghiệm cá nhân nhiều hơn khoa học.
Niềm tin cá nhân thấp
Image Niềm tin giữa các cá nhân tại Việt Nam còn thấp, bao gồm cả cấp lãnh đạo với nhân viên. Để triển khai Happy Cell tất cả các cấp lãnh đạo cần có niềm tin 100% vào các thành viên và cam kết không can thiệp trực tiếp vào công việc, không được can thiệp vào việc chỉnh sửa các vai trò cụ thể khi không có sự yêu cầu hỗ trợ.
Phương pháp áp dụng

Happy Cell vào trong doanh nghiệp

  • Liên tục áp dụng 20 yếu tố nền tảng trong công việc (là màng lọc) để lọc ra các nhóm tương ứng, giữ môi trường làm việc luôn chủ động, đúng vai trò. Đây là lớp màng bảo vệ doanh nghiệp (màng doanh nghiệp)
  • Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc để giữ vững hình dạng của doanh nghiệp (bộ khung doanh nghiệp)
  • Khuyến khích và áp dụng các giá trị cốt lõi (môi trường doanh nghiệp) (mỗi doanh nghiệp xây dựng cho mình một hệ giá trị cốt lõi riêng).
  • Áp dụng triệt để OKRs (vật liệu di truyền doanh nghiệp)
  • Nâng cao niềm tin giữa các thành viên với nhau, hướng tới niềm tin tuyệt đối (các bào quan doanh nghiệp)
Image

quản lý giá là cốt yếu

cấu trúc

quản lý

Xây dựng

Bản đồ giá trị gia tăng

Bước 1: Xây dựng qui trình tổng quan

Xây dựng từ khâu đầu tiên (bắt đầu tốn chi phí nguyên liệu tiêu hao) tới khi kết thúc (thu được doanh thu), không thiếu khâu nào.

Bước 2: Liệt kê công việc của từng bước trong qui trình

Tương ứng từng bước trong qui trình liệt kê tên công việc thực hiện, đầu vào, đầu ra sau khi hoàn thành qui trình đó.

Bước 3: Định giá từng bước trong qui trình

Tương ứng với từng bước trong qui trình, định giá của bước đó theo nguyên tắc

  • Vì lợi ích chung của tập thể.
  • Chân thành, có căn cứ rõ ràng.
  • Phân tích chi phí, thời gian cụ thể.

Tìm hiểu và áp dụng phương pháp quản tri Happy Cell

Điện thoại

+84942.451.343

Địa chỉ

48 xóm Mỏ Đá, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng