Khung cát thang (Phổ tế bản sự phương)

Khung cát thang

Khung cát thang (Phổ tế bản sự phương)

Thành phần:

  • Cam thảo                                         8g
  • Cát căn                                          16g
  • Chỉ xác                                          16g
  • Ma hoàng                                       16g
  • Nhân sâm                                       16g
  • Phòng phong                                   16g
  • Quế chi                                           16g
  • Tế tân                                             16g
  • Thược dược                                   16g
  • Xuyên khung                                    16g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc

Chỉ định:

Trị hạ sườn đau không thể cử động được, chân mỏi yếu.

Liều dùng:

Tán bột, mỗi lần dùng 16g. thêm 3 lát gừng sắc uống nóng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

*
*