KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN 1

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN (Kim quỹ yếu lược)

Thành phần:

 • Đan bì                      80g
 • Phụ tử                      40g
 • Thục địa                   320g
 • Hoài sơn                  160g
 • Phục linh                  160g
 • Trạch tả                     80g
 • Ngũ vị tử                  180g
 • Quế chi                      40g
 • Xa tiền tử                   80g
 • Ngưu tất                    80g
 • Sơn thù                     80g

Dạng bào chế:

Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

Chỉ định:

Trị người lớn tuổi thận tủy và mệnh môn hỏa suy (lưng đau, gối mỏi, tai ù, ỉa về sáng…..)

Liều dùng:

Ngày uống 16 – 20 g

Ghi chú: Đây là bài Bát vị địa hoàng hoàn thêm Mạch môn, Ngũ vị tử, Ngưu tất và Xa tiền tử.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

*
*