KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN 1

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOÀN (Kim quỹ yếu lược)

Thành phần:

 • Đan bì                      80g
 • Phụ tử                      40g
 • Thục địa                   320g
 • Hoài sơn                  160g
 • Phục linh                  160g
 • Trạch tả                     80g
 • Ngũ vị tử                  180g
 • Quế chi                      40g
 • Xa tiền tử                   80g
 • Ngưu tất                    80g
 • Sơn thù                     80g

Dạng bào chế:

Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

Chỉ định:

Trị người lớn tuổi thận tủy và mệnh môn hỏa suy (lưng đau, gối mỏi, tai ù, ỉa về sáng…..)

Liều dùng:

Ngày uống 16 – 20 g

Ghi chú: Đây là bài Bát vị địa hoàng hoàn thêm Mạch môn, Ngũ vị tử, Ngưu tất và Xa tiền tử.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*