Nguyễn Tú Như

Bác sỹ Nguyễn Tú Như chịu trách nhiệm chính trong việc khám & chữa bệnh liên quan tới y học cổ truyền tại Happy Land.

  • 2011 – 2017: Bác sỹ Y học cổ truyền đại học Y Dược Hồ Chí Minh
  • 2018 – 2020: Thạc sỹ Y học cổ truyền đại học Y Dược Hồ Chí Minh
  • 2018 – 2019: Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh
  • 2018 – nay: Giảng viên chuyên ngành Y học cổ truyền trường Cao đẳng Dược Sài Gòn
  • 2020  nay: Phòng khám Nantes Healthcare