TỬ THẠCH ANH HOÀN

TỬ THẠCH ANH HOÀN 1

TỬ THẠCH ANH HOÀN (Thánh tế tổng lục)

Thành phần:

 • A giao                                         20g
 • Lộc giác giao                               40g
 • Thạch hộc                                   40g
 • Bá tử nhân                                  20g
 • Mạch môn                                    60g
 • Thục địa                                      40g
 • Bạch thược                                  20g
 • Mộc hương                                  20g
 • Trư linh                                        28g
 • Chích thảo                                   20g
 • Ngưu tất                                      40g
 • Tục đoạn                                     28g
 • Đỗ trọng                                      40g
 • Nhân sâm                                    20g
 • Tử thạch anh                               40g
 • Đơn sâm                                     40g
 • Phòng phong                               20g
 • Tỳ giải                                         28g
 • Đương quy                                  28g
 • Phụ tử                                        28g
 • Vũ dư lương                               28g
 • Hoàng kỳ                                    20g
 • Quế tâm                                     20g
 • Xuyên khung                               28g
 • Khương hoạt                               28g
 • Tế tân                                         20g

Dạng bào chế:

Dạng thuốc hoàn. Tán bột, làm hoàn.

Chỉ định:

Trị phụ nữ hư tổn, huyết hải bị lạnh, lưng gối và khớp đau (do lạnh), tâm thần hư phiền, khí huyết không đều.

Liều dùng:

Ngày uống 16 – 20 g với rượu lúc đói.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

*
*